Program

Konferencji

DZIEŃ I (CZWARTEK)
Sala A
Debaty z udziałem min. zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa, NFZ, władz rektorskich oraz ekspertów szpitali klinicznych oraz ochrony zdrowia
Finansowanie szpitali w erze COVID-19
Pułapki finasowania szpitali w roku 2021
Jak skutecznie zarządzać szpitalem klinicznym
Otoczenie szpitali klinicznych – współpraca czy konkurencja ze szpitalami innych organów założycielskich
Szpitale kliniczne – łączone czy osobno?
Programy lekowe – blaski i cienie
Straty na programach lekowych
Koszty dydaktyki w szpitalach klinicznych – jak je szacować?
Case study - wdrażanie nowego standardu rachunku kosztów dla szpitali
Wybrane kazusy zarządcze
Kadry w szpitalu klinicznym – jak znaleźć optymalne wzorce zatrudnienia
Standardy kontroli zakażeń szpitalnych w szpitalach klinicznych
AOTM- wycena nowych technologii medycznych a możliwości podmiotów leczniczych i płatnika
WARSZTATY dla pracowników
Działów organizacji i rozliczeń świadczeń
Aptek szpitalnych
Dyrektorów medycznych
Działów Planowania i Analiz