Szanowni Państwo

 

            niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na XXI Forum Szpitali, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu.

            W tym roku tematami, na których chcielibyśmy skupić naszą uwagę są: dobre praktyki zarządcze, innowacje w szpitalach, jakość w ochronie zdrowia, zarządzanie kadrami w szpitalach.
Oczywiście nie zabraknie również tematów z zakresu finansowania w ochronie zdrowia oraz dyskusji na temat postulowanych zmian w tym zakresie.

Kontynuując cieszącą się dużym zainteresowaniem formułę warsztatów serdecznie zapraszamy do udziału w nich już po raz czwarty, w tym roku w jeszcze bogatszej formie.

            Wśród zaplanowanych warsztatów znajdą się:

 • warsztaty dla naczelnych lekarzy/dyrektorów medycznych
 • warsztaty dla rzeczników prasowych, osób zajmujących się współpracą ze środkami przekazu w szpitalach;
 • warsztaty w zakresie aplikowania o środki na realizację inwestycji;
 • warsztaty dla koordynatorów diagnostyki i leczenia onkologicznego.

            Jak co roku, mamy nadzieję na wspólne tworzenie Forum Szpitali, dzieląc się dobrymi praktykami wdrożonymi w szpitalach w całej Polsce.

            Rozglądamy się, co dzieje się dobrego i staramy uczyć się od najlepszych.

            Do zobaczenia jesienią w Poznaniu!

                                                                   

dr hab. med. Szczepan Cofta
Wicerzewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych
Naczelny Lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

PROGRAM
SZCZEGÓŁOWY 
pojawi się wkrótce

 

 

TEMATYKA
KONFERENCJI 2023

 

Wiodące tematy konferencji:

 • Dyskusja o jakości;
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych - postulowane kierunki zmian;
 • Ekonomiczna dyskusja: Czy można zarządzać szpitalem logicznie z punktu widzenia ekonomicznego z zachowaniem sprawności ekonomicznej, bezpieczeństwa pacjentów, życzliwości dla pracowników;
 • Kadry w szpitalu klinicznym;
 • Gorące pytania w zarządzaniu:
  - zdarzenia niepożądane w szpitalach;
  - autopsje w praktyce szpitalnej;
  - analiza zgonów w praktyce szpitalnej;
 • Dobre praktyki zarządcze w szpitalach;
 • Innowacje w szpitalach;

Warsztaty:

 • warsztaty dla naczelnych lekarzy/dyrektorów medycznych;
 • warsztaty dla rzeczników prasowych, osób zajmujących się współpracą z mediami w szpitalach;
 • warsztaty w zakresie aplikowania o środki na realizację inwestycji;
 • warsztaty dla koordynatorów z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

 

 

Program XX edycji (2022 r.):

24 LISTOPADA 2022 ROKU, CZWARTEK
WARSZTATY

11.00 - 14.00   Warsztaty dla koordynatorów
   
         
   
 • Koordynator opieki onkologicznej- kiedy jest się koordynatorem a kiedy przestaje się nim być? Założenia systemowe i rekomendacje
  dr n. o zdrowiu Eliza Działach
Prezes Zarządu ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej
   
 • Część praktyczna - case study, dzielenie się doświadczeniami
   dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej
   
 • Koordynowana opieka kardiologiczna - wybrane doświadczenia
  Jagoda Dziurkowska-Wolny 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej
   
 • Doświadczenia pielęgniarki oddziałowej w kontekście koordynacji opieki nad pacjentem onkologicznym w szpitalu
  Danuta Wołtosz
Pielęgniarka Oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
   
 • Dyskusja
   
11.00 - 14.00

  Warsztaty dla rzeczników prasowych szpitali

 

11.00 - 11.10   Wstęp
   
11.10 - 11.40  
 • Rzecznik prasowy na czas pandemii
  Bartosz Sobański
Rzecznik prasowy Szpitala Klnicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
11.40 - 12.10  
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w szpitalu. Analiza przypadku: lokalizacja USK w Strzelinie
  Sebastian Drobczyński
Rzecznik prasowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
12.10 - 12.40  
 • Z drugiej strony barykady, czyli jak nas widzą dziennikarze?
  Przemysła Ciupka
Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
12.40 - 13.10  
 • Komunikacja z mediami
  Bogna Bartkiewicz
Rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie
13.10 - 13.30  
 • Rzecznicy prasowi w szpitalach klinicznych - wyniki badań ankietowych
  Agata Michalak
Kierownik biura Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
13.30 - 14.00  
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń

   

24 LISTOPADA 2022 ROKU, CZWARTEK
OBRADY

         
11.00 - 11.10

  Rozpoczęcie konferencji

  prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Z-ca Przewodniczącego KRAUM
dr hab. med. Szczepan Cofta - Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Naczelny Lekarz, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

Panel I
  Wizja zmian w ochronie zdrowia
 

Moderator: dr hab. med. Szczepan Cofta

11.10 - 11.50   Wizja zmian w ochronie zdrowia - dyskusja  

 

Paneliści: Maciej Miłkowski, Filip Nowak, Jędrzej Solarski, prof. Andrzej Tykarski, dr n. med. Krystyna Mackiewicz, Bolesław Gronuś, dr Marek Działoszyński, Marian Kreis, dr n. zdr. Marcin Sygut

Panel II
  Polityka kadrowa w szpitalach klinicznych    
11.50 - 12.10   Wynagrodzenia kadry medycznej - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?  

Stanisław Szczepaniak
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

12.10 - 12.30   Budowanie kadry medycznej w szpitalach   Paneliści: dr n med. Konrad Jarosz, prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, lek med. Marcin Karolewski
Panel III
  Zarządzanie szpitalem klinicznym    
12.30 - 12.45   System zgłaszania zdarzeń niepożądanych to martwy obowiązek czy postęp w rozwoju udzielania świadczeń zdrowotnych  

Jacek Kopacz
Wiceprezes Zarządu Supra Brokers S.A.

12.45 - 13.15   Przerwa na lunch    
13.15 - 13.35   Booking sal operacyjnych. Dostępność bloku operacyjnego - model wdrożony w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.   Monika Łęgosz
mgr pielęgniarstwa, położna, spec. piel. operacyjnego, Kierownik Bloku Operacyjnego UCK Gdańsk

13.35 - 13.55   Plusy i minusy akredytacji w szpitalu klinicznym    dr hab. med. Magda Wiśniewska
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

13.55 - 14.15

  Wybrane aspekty zarządzania szpitalami klinicznymi - wyniki badań ankietowych

  Agata Michalak
Kierownik Biura Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Kierownik Działu ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

14.15 - 14.30

  Wymagania jakościowe i organizacyjne w outsourcingu w świetle MDR

  Wojciech Marchelak
Dział Sprzedaży i Usług Szpitalnych CitoNet

14.30 - 14.45   Czy SOR musi przynosić stratę?   dr n. med. Patryk Konieczka
Prezes spółki LMR Consulting, Prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej
14.45 - 15.05   Przerwa na kawę
   
15.05 - 15.20

  Nowoczesne zarządzanie odpadami w szpitalu – jak ograniczyć koszty i zoptymalizować logistykę

  Hubert Herbuś
Pharmafilter

15.20 - 15.40

  Pacjent uzależniony - jak i gdzie otrzymać pomoc

  dr med. Eryk Matuszkiewicz
Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu

Panel IV

  Szpitalne systemy informatyczne

   
    Wstęp do dyskusji
  dr n o zdr. inż. Jacek Kryś
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
15.40 - 16.00  
Doświadczenia szpitali w kontekście wykorzystywania różnych rozwiązań typu HIS 

  Paneliści: dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA,
dr med. Leszek Sikorski
16.00 - 16.15

  Kliniczny System Informatyczny (CIS) Fakty i mity

  Iwona Zagajewska
Dyrektor Zarządzający Life Care Solutions Systemy Kliniczne Polska GE Healthcare

Panel V
  Dobre praktyki komunikacji w szpitalu klinicznym
   
16.15 - 16.35   Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w szpitalu. Analiza przypadku: lokalizacja USK w Strzelinie  

Sebastian Drobczyński
Z-ca Dyrektora ds. Personalnych, Komunikacyjnych i Jakości, Rzecznik Prasowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

16.35 - 16.55

  Rola rzecznika prasowego w szpitalu klinicznym

  Bogna Bartkiewicz
Rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

16.55 - 17.30   Przerwa    
17.30 - 18.00

  Walny Zjazd Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

  Członkowie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

18.00 - 18.30   Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych   Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych
19.00   Kolacja dla uczestników konferencji    

 

25 LISTOPADA 2022 ROKU, PIĄTEK

 

Panel VI
  Inwestycje w ochronie zdrowia.
Wstęp do dyskusji
  Moderator: dr Przemysław Daroszewski
9.00 - 9.20

  Szpital kliniczny z perspektywy Regionu

  Paneliści: Agnieszka Pachciarz, dr Liwia Polcyn-Nowak, dr Rafał Staszewski, prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

9.20 - 9.40   Zarządzanie inwestycją na przykładzie budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego   dr Rafał Staszewski 
Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
9.40 - 10.00

  Jak pozyskiwać środki na realizację inwestycji?

  dr Przemysław Daroszewski
Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Degi w Poznaniu

10.00 - 10.15   Integrated Health Solutions, beyond product and technology.  

Katja Klopcar
Intergrated Health Solutions | CEE Lead
Medtronic Slovenia

10.15 - 10.30

  Tworzenie cyfrowych bliźniaków – przyszłość gromadzenia i efektywnej analizy danych w systemach opieki zdrowotnej?

  Marcin Dębiński
Siemens Healthineers

10.30 - 10.50   Przerwa kawowa    
Panel VII  

Zamówienia publiczne w szpitalach klinicznych.

   
10.50 - 11.10

  Wstęp do dyskusji

  Paweł Tumidalski
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

11.10 - 11.30

  Dyskusja: Zamówienia publiczne w szpitalach - doświadczenia i wyzwania 

  paneliści: dr n. med. Paweł Daszkiewicz, Paweł Faczyński, Renata Wachowicz 

11.30 - 11.45

 

Wdrożone i planowane do wdrożenia zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czy system ochrony zdrowia zmierza do budżetowego finansowania i nadzorowania realizacji świadczeń?

  mec. Rafał Janiszewski
PAUL HARTMANN Polska

11.45 - 12.00

 

Czy inwestycja może się zwrócić? Na przykładzie nowoczesnego systemu infuzyjnego "Space plus"

  mgr inż. Konrad Wójcik
BBraun, Aesculap Chifa

12.00 - 12.30   Przerwa kawowa
   
    WARSZTATY    
12.30 - 15.30   Warsztaty dla Aptek Szpitalnych    
   
 • Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szpitalnym.
  Wprowadzenie
  prof. dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska
   
 • Doświadczenia w zakresie opieki farmaceutycznej zespołu farmaceutów Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu - zespół pod kierownictwem dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz
  mgr farm. Dorota Prokop, mgr farm. Krzysztof Myszkowski, mgr farm. Agnieszka Supernak 
   
 • Dyskusja, doświadczenia własne innych szpitali
  prof. dr hab. Agnieszka Neumann Podczaska,
dr n. farm Hanna Jankowiak-Gracz, dr n. farm. Karolina Kieres,  dr n. farm. Robert Kowalski,  mgr farm. Ewa Grabowska, mgr farm. Dorota Prokop
   
 • Bieżące problemy farmacji szpitalnej

   
12.30 - 15.30   Warsztaty dla Dyrektorów Medycznych i Ordynatorów
 

12.30 - 12.50  
 • Polacy vs. Niedożywienie w polskich szpitalach
  dr Dorota Mańkowska-Wierzbicka
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metablizmu (POLSPEN)
12.50 - 13.10  
 • Nowoczesny ordynator - czy tylko najlepszy specjalista?
  dr hab. med. Tomasz Stefaniak, MBA,
Dyrektor ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
13.10 - 13.30  
 • Wyzwania epidemiologiczne dla szpitali w sezonie 2022/2023
  dr n. med. Tomasz Ozorowski
Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
województwa wielkopolskiego, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM, Poznań
13.30 - 13.50  
 • Jak powinna wyglądać analiza farmakoterapii w szpitalu?
  dr hab. med. Marzena Dworacka, prof. UM
Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13.50 - 14.10  
 • Jak powinien wyglądać przegląd antybiotykoterapii w szpitalu?
  dr hab. med. Hanna Winiarska
Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
14.10 - 14.30

 
 • Prawa lekarza

  lek. med. Marcin Karolewski
Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

14.30 - 14.50  
 • Jak dobrze kształtować pracę bloków operacyjnych?
  Dyskusja
14.50 - 15.30  
 • Podsumowanie warsztatów
   
12.30 - 15.30

  Warsztaty w zakresie aplikowania o środki na realizację inwestycji

  Prowadzi: Joanna Adasik - Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwo Zdrowia

   

Inwestycje w szpitalach klinicznych: planowanie, finansowanie i rozliczanie. 
Na warsztatach przedstawione będą poniższe zagadnienia:

 • Dostępne w najbliższych latach źródła finansowania inwestycji szpitali klinicznych
 • Podnoszenie kompetencji szpitala w zakresie  planowania, finansowania i rozliczania inwestycji 
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów
   
15.30 - 16.00

 

Lunch dla uczestników warsztatów

   

PATRONAT
HONOROWY

 

 

 

ORGANIZATORZY

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Bono Serviamus
 • Polska Unia Szpitali Klinicznych
 • Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych

MIEJSCE
KONFERENCJI

Kontakt

Plac Andersa 3
61-894 Poznań
+48 61 667 80 00

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Udział w konferencji i warsztatach - Uczestnik

  1 169PLN

  Cena brutto (zawiera VAT 23%)

  Rejestracja

 • Udział w konferencji i warsztatach - Przedstawiciel firmy

  2 460PLN

  Cena brutto (zawiera VAT 23%)

  Rejestracja