dr hab. med. Szczepan Cofta

Od sierpnia 2001 powołany na stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii. Łączy pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uprzednio pracował w Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Przedmiotem zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydozą dorosłych. Był dwukrotnym stypendysta Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Jest również Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz laureatem licznych nagród (m. in. Statuetka Komedy, nagroda im. Władysława Biegańskiego, medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, nagroda Mentor, wyróżnienie Wielkopolski Lekarz z Sercem).