Piotr Nowicki

p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie