Łukasz Woźniacki

Lekarz, specjalista w dziedzinie pediatrii, absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) i członka Komisji Legislacyjnej ORL w Warszawie. Pomysłodawca Ogólnopolskiego Forum Lekarzy Specjalizantów. Przez kilka lat pracował w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pełnił również funkcję eksperta w zespole ds. chorób rzadkich przy Ministrze Zdrowia. W latach 2014-2015 zajmował stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a w latach 2016-2017 lekarza orzecznika Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym i Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych, a prywatnie biegacz i pasjonat zdrowego stylu życia.

MIEJSCE KONFERENCJI

IBB Andersia Hotel Poznań Centrum ****
Adres: plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
Telefon: +48 61 667 80 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl